5.4.2024
Takım Ruhu
Katılan Kişi Sayısı: 501
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
4.4.2024
Yeni Dünya İletişim
Katılan Kişi Sayısı: 421
4.4.2024
Şartname, Sözleşme Hazırlanması ve Uygulanması
Katılan Kişi Sayısı: 765
Sınav Bilgileri Eğitim Videosunu Tekrar İzle
5.4.2024
Kıyaslama Nisan 2024
Katılan Kişi Sayısı: 299
3.4.2024
Sunumlarda Yaşanabilecek Aksilikler ve Örneklerle Çözümleri Nisan 2024
Katılan Kişi Sayısı: 349
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
3.4.2024
Gelişim İçin Kaizen Kültürü ve 5S Eğitimi Nisan 2024
Katılan Kişi Sayısı: 306
Sınav Bilgileri
2.4.2024
Hedeflerle Yönetim Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 302
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
1.4.2024
Harcırah Kanunu
1.4.2024
Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehir Yönetimi Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 343
28.3.2024
İKNA YÖNTEMLERİ MART 2024
Katılan Kişi Sayısı: 762
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
28.3.2024
Hafıza Teknikleri Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 461
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
27.3.2024
Sosyal Medya ve Bilinçli Kullanım Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 293
Sınav Bilgileri Eğitim Videosunu Tekrar İzle
27.3.2024
Küreselleşme, Küreyerelleşme ve Şehir Diplomasisi - Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 126
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
26.3.2024
Zaman Yönetimi ve Verimli Çalışma
Katılan Kişi Sayısı: 630
26.3.2024
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 409
Sınav Bilgileri Eğitim Videosunu Tekrar İzle
26.3.2024
Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 504
25.3.2024
Su Ayak İzi Hesaplama Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 344
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
22.3.2024
Yapı Kullanım İzni - Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 291
Eğitim Videosunu Tekrar İzle
21.3.2024
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
21.3.2024
Temsil, Tören ve Ağırlama Giderleri Mart 2024
Katılan Kişi Sayısı: 337
Sınav Bilgileri Eğitim Videosunu Tekrar İzle