23.7.2024
Hizmet İçi Eğitim Planı Oluşturma Uygulama
24.7.2024
Kamu Politikası Bakış Açısından Sokak Köpekleri Sorununun Analizi Temmuz 2024
24.7.2024
BAŞKAN, MECLİS, ENCÜMEN EĞİTİMİ
25.7.2024
Öz Yönetim (Zaman, Duygu Yönetimi ve Stres Yönetimi)
26.7.2024
4483 s. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hk. Kanun
26.7.2024
Kardeş Şehir İlişkileri Temmuz 2024
29.7.2024
Şehir ve Bölge Planlamanın Temelleri ve Tarihi Temmuz 2024
29.7.2024
Yangın Risk Analizi Temmuz 2024
30.7.2024
İş Sağlığı ve Güvenliği
31.7.2024
Yöneticinin İletişim Ustalığı Temmuz 2024
31.7.2024
Stratejik Plan Hazırlama Temmuz 2024
1.8.2024
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
1.8.2024
Kamu Görevlileri Etik İlkeleri
2.8.2024
Sorun Çözme Becerileri Temmuz 2024
5.8.2024
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5.8.2024
Toplantı Yönetimi Ağustos 2024
6.8.2024
Yönetim Sistemleri Temmuz 2024
6.8.2024
Belediye ile Belediye Şirketi Arasındaki İlişkiler Temmuz 2024
6.8.2024
KDV ve KDV Tevkifatı Ağustos 2024
7.8.2024
Etkinlik Yönetimi
7.8.2024
Katılımcı Yerel Yönetimler
7.8.2024
Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Temmuz 2024
8.8.2024
Şehir ve Bölge Planlamada Ütopyalar ve Kuramlar Ağustos 2024
9.8.2024
Etkili Sunum Becerileri
9.8.2024
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Ağustos 2024
13.8.2024
Kamusal Alan ve Kamusal Alanda Sanat
16.8.2024
Doğrudan Temin Ağustos 2024
20.8.2024
Kamu İç Kontrol Standartı Yönetimi Ağustos 2024