5.6.2023
İTFAİYE PERSONELİ MESLEK EĞİTİMİ (BALIKESİR 1. GRUP)
5.6.2023
İTFAİYE PERSONELİ MESLEK EĞİTİMİ (ORDU 1. GRUP)
5.6.2023
Hızlı Okuma Teknikleri
5.6.2023
Geçici Görevlendirme Haziran 2023
6.6.2023
Damga Vergisi
7.6.2023
Değer Zinciri Yönetimi
7.6.2023
Belediye Mevzuatında Hayvan Hakları
8.6.2023
Zabıtanın Görev Yetki ve Sorumlulukları Haziran 2023
9.6.2023
Belediye Encümeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
9.6.2023
Belediyelerin Diğer Kurumlarla İşbirliği
9.6.2023
Dijital Bağımlılık Haziran 2023
9.6.2023
Doğru Bilinen Yanlışlar ve İletişim Kazaları
12.6.2023
Kültür ve Tarihi Değerler
12.6.2023
Ekip Kurma ve Ekip Ruhu Oluşturma
12.6.2023
Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı
13.6.2023
Hafıza Teknikleri Haziran 2023
13.6.2023
Elektronik Eksiltme (Haziran 2023)
13.6.2023
Protokol ve Nezaket Kuralları 0623
14.6.2023
Emlak Vergisi Haziran 2023
14.6.2023
Değişim Yönetimi
14.6.2023
Kurumsal Performans Yönetimi
14.6.2023
Memurların Görevde Yükselmesi 0623
15.6.2023
Takım Çalışması (Haziran 2023)
15.6.2023
Endüstri 4.0 ve Kamu Uygulamaları 0623
15.6.2023
Dijital Diplomasisi
16.6.2023
Etkili Lobicilik
19.6.2023
Etkili Sosyal Medya Kullanımı
19.6.2023
Etkili İletişim ile Bilinçli Farkındalık Haziran 2023
20.6.2023
Etkili Zaman Yönetimi Haziran 2023
20.6.2023
İş Modeli Üretimi Mayıs 2023
21.6.2023
Belediyelerde Ast Üst İlişkisi
21.6.2023
Etkin Lider Yönetimi
22.6.2023
Personel Giderinin Yasal Sınırı ve Alternatif Finans Modelleri (Haziran 2023)
22.6.2023
Belediyelerde Yetki Devri
23.6.2023
Harcırah Kanunu
23.6.2023
Belediyelerde Sosyal Yardım Hizmetleri Haziran 2023